>IKC Almere-Haven

Wat is een Integraal Kind Centrum?

Het Integraal Kind Centrum de Regenboog staat voor opvang en onderwijs van hoge kwaliteit. De medewerkers vormen samen één team. Zij werken dagelijks intensief samen om de kinderen iedere dag te laten groeien. 

Aanbod

Het IKC is uniek in Almere- Haven. Naast onderwijs en opvang is er een uitdagend activiteitenaanbod, een bibliotheek, een bijlesinstituut, een logopediepraktijk en een ergotherapiepraktijk. Het IKC is hiermee een spil in de wijk en in heel Almere Haven.

Samen werken Trots Talenten kleuren kinderen Ouderparticipatie Talent

Kwaliteit

De kwaliteit van de organisatie als geheel staat altijd centraal. Het IKC werkt vanuit één doorlopende leerlijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen d.m.v. de Kanjertraining. De Kanjertraining is een anti-pest programma wat door de inspectie is goedgekeurd. De visie op  verzorgen, leren en ontwikkelen is gebaseerd op Human Dynamics. We werken dus met één pedagogisch plan. Ook werken wij met doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een open communicatie met ouders, kinderen en alle betrokkenen is voorwaardelijk om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen en om talentontwikkeling blijvend inhoud te geven.

Het is belangrijk dat geen splinter talent verloren gaat. Onze missie: "Talenten kleuren kinderen".

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in dagopvang of voor- of naschoolse opvang, neemt u dan contact op met Partou. U krijgt dan een kennismakingsgesprek en een rondleiding. (Kim Zuidema klipgriend@partou.nl ).

Wilt u gebruik maken van het onderwijs binnen IKC de Regenboog, neem dan contact op met de directie van de school Ingrid de Vries ( directeur) of Marcel Klazen ( adjunct directeur).

Zij maken graag een afspraak met u voor een gesprek en een rondleiding ( telefoon 036-5314937 ).