>>Activiteitencommissie

De activiteitencommissie

Het is leuk om samen met ouders en het team zaken te regelen die de kinderen ten goede komen. De belangrijkste inkomensbron is de vrijwillige ouderbijdrage, hiermee worden allerlei leuke dingen gefinancierd waar de kinderen veel plezier en baat bij hebben. Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport, culturele evenementen en schoolfeesten.

Kosten ouderbijdrage per kind bedragen vanaf schooljaar 2018/2019:

Groep   Doel Algemene ouderbijdrage

Kleuterfeest/ 
schoolreis/ schoolkamp

Totaal
1 t/m 2 Algemene ouderbijdrage en kleuterfeest €45,00 €10,00 €55,00
3 t/m 6 Algemene ouderbijdrage en schoolreis €45,00 €25,00 €70,00
7 t/m 8 Algemene ouderbijdrage en schoolkamp €45,00 €55,00 €100,00

Er zijn verschillende werkgroepen:

  • Werkgroep feesten (SAM-SAM feest, Sinterklaasfeest, Paasontbijt, Kerstfeest, enz.);
  • Werkgroep voor het ophalen van oud papier;
  • Werkgroep de luizencommissie;

De trekker van een commissie, hoeft niet alles alleen te doen. Hij/ zij is de organisator en coördinator en vraagt andere ouders om mee te helpen.

Activiteiten op IKC de Regenboog Activiteiten op IKC de Regenboog Activiteiten op IKC de Regenboog Activiteiten op IKC de Regenboog Activiteiten op IKC de Regenboog

Er zijn altijd mensen nodig voor de activiteitencommissie, heeft u interesse neem dan contact op met de directie.

Het is wel prettig als de samenstelling van de activiteitencommissie niet al teveel wisselt en ouders bereid zijn om het minimaal 2 jaar op zich te nemen.