>>Klassenouders

Klassenouders

Ieder jaar worden er klassenouders gevraagd om de leerkracht te ondersteunen bij het werk met de kinderen in de klas.

Iedere groep heeft meestal twee klassenouders die de taak hebben om andere ouders te enthousiastmeren om mee te helpen bij allerlei activiteiten in het IKC. U kunt denken aan luizencontrole, Sint en Kerst, Pasen, Sportdagen, Sam Sam feest etc.

Ieder jaar gaan we op zoek naar nieuwe klassenouders. Ouders die nog nooit klassenouder geweest zijn gaan altijd voor. Wij vinden het belangrijk dat ook andere ouders de kans krijgen om klassenouder te worden.

Ouderbetrokkenheid is belangrijk zowel voor activiteiten als ook als educatief partner. Samen optrekken, altijd in gesprek blijven en elkaar ontmoeten in het belang van het kind is cruciaal voor een optimale ontwikkeling.

Voor meer informatie wat de taak van klassenouder precies inhoudt, kijk naar de taakomschrijving bij de downloads.