Ouderschapsteam

Het ouderschapsteam is een team van ouders dat meedenkt binnen ons IKC over hoe de ouderbetrokkenheid blijvend gestimuleerd kan worden en verder verdiept kan worden. Het is een klankbordgroep die met leerkrachten en met de directeur een aantal keer per jaar een bijeenkomst hebben rondom dit thema. Binnen het IKC is er een ouderbeleidsplan. In dit plan staat beschreven wat er op het gebied van ouderbetrokkenheid zoal gebeurt. U vindt het plan onder downloads.

IKC de Regenboog legt zich met name toe op educatief en maatschappelijke partnerschap met ouders. In onze visie op ouderbetrokkenheid zijn wij de overtuiging toegedaan dat ouders naast hand- en spandiensten tijdens feesten en activiteiten ook vanuit hun beroep of hobby een mooie en  betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het lesaanbod.

Mocht u denken dat lijkt mij ook een mooie uitdaging om in deze groep mee te denken, stuur dan een mailtje naar dir.regenboog@prisma-almere.nl.