>>We gaan er een uitdagend en leerrijk jaar van m...

We gaan er een uitdagend en leerrijk jaar van maken!

15-01-2017

We gaan er een uitdagend en leerrijk jaar van maken!

We gaan er een uitdagend en leerrijk jaar van maken!
Het komende kalenderjaar staan we voor mooie uitdagingen!

Hieronder beschrijven we kort één van de uitdagingen.

Het kind zal gedurende het jaar steeds meer invloed en zeggenschap krijgen over zijn of haar leerproces. We gaan werken met portfolio mappen waarin de leerkracht en het kind, naast de cijfers voor bijvoorbeeld rekenen, taal, begrijpend lezen, tevens de fase van het proces van het leren van het kind zichtbaar gemaakt wordt. De kinderen kunnen precies aan hun ouders aangeven: " Hier sta ik nu en daar wil ik naar toe."  Echter het portfolio gaat niet alleen om de leervakken want een kind is veel meer dan dat. Het gaat ook over sociaal -emotioneel welbevinden, over de talenten van het kind en tevens over de kijk van het kind op het leren en op zijn of haar persoonsontwikkeling. Het kind leert middels kindgesprekken aan te geven wat het van de leerkracht en van de ouders nodig heeft om zijn of haar talenten tot volle bloei te kunnen laten komen.

Kortom: "Talenten kleuren kinderen"
Directie de Regenboog