>>Werken met tablets

Werken met tablets

11-02-2016

Werken met tablets

De Regenboog heeft 30 tablets aangeschaft.  Wat een betrokkenheid bij de les! De tablets worden ingezet bij rekenen en wereldverkenning. De kinderen leren om zelf onderzoeksvragen te formuleren. Vanuit die vraag gaan ze zelf op zoek naar de antwoorden en de tablets zijn daar een mooi hulpmiddel bij. De kinderen zijn enorm enthousiast om met de tablets te werken.