>>Coöperatief leren

Coöperatief leren

Coöperatief leren is één van de speerpunten van onze school. Groep 1 tot en met 8 is hiermee actief aan de gang gegaan en met succes. De leerkrachten en de kinderen zijn er erg enthousiast over. Met coöperatief leren is elke leerling betrokken en niet het kind dat toevallig de beurt krijgt. Tegelijkertijd neemt de leeropbrengst enorm toe.

Coöperatief leren is niet hetzelfde als samenwerkend leren. Bij samenwerkend leren is er nog sprake van een zekere vrijblijvendheid. Bij coöperatief leren is de betrokkenheid van alle deelnemers een voorwaarde. Coöperatief leren kent vijf basiskenmerken. Indien een of meerdere kenmerken niet aanwezig zijn, dan is er in wezen geen sprake van coöperatief leren.

Deze vijf basiskenmerken zijn:

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  • Individuele verantwoordelijkheid
  • Directe interactie
  • Samenwerkingsvaardigheden
  • Evaluatie van het groepsproces

Competentie heeft te maken met geloof en plezier in eigen kunnen. Kinderen ervaren dat ze door gericht te handelen allerlei zaken voor elkaar kunnen krijgen. Ze gebruiken hun kennis, vaardigheden en energie om iets voor elkaar te krijgen en als dat lukt dan geeft dat vervolgens veel voldoening. Binnen het coöperatieve leren is het niet alleen van belang wat een individuele leerling kan bereiken, maar juist ook wat de leerlingen met elkaar kunnen bereiken. Succeservaring voor iedereen!

Autonomie betekent niet alleen zelfstandigheid maar ook verantwoordelijkheid. Zelfstandig taken uitwerken en uitkiezen geeft veel voldoening en geloof in eigen kunnen. Een van de basiskenmerken van coöperatief leren is individuele verantwoordelijkheid binnen de groep. Het is immers niet de bedoeling dat leerlingen meeliften. Iedereen heeft zijn eigen taak en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Hierdoor is er binnen de samenwerking ook voldoende ruimte voor zelfstandigheid.

Wij werken in de groepen met verschillende structuren. Dit zijn werkvormen die je kunt inzetten om de betrokkenheid van de leerlingen bij de leerstof te vergroten. Er is tevens sprake van een enorme winst in de effectieve leertijd van de kinderen.

Voor de leerkracht is het belangrijk om te bepalen wat het doel is van de les en welke coöperatieve werkvorm daar het beste bij past. De meeste van deze werkvormen zijn afkomstig uit de publicatie Coöperative Learning” van Spencer Kagan (1994). De werkvormen zijn toepasbaar bij verschillende fasen van het directe instructiemodel en sluiten aan op de verschillende vakinhouden en op verschillende opdrachten (Zie ook Omgaan met verschillen).

Iedere leerkracht heeft dit jaar 4 werkvormen in de groep aangeboden. De leerlingen weten wat het stiltesignaal betekent en nemen het automatisch over. De kinderen werken met het samenwerken met het symbool van de fluisterstem en de liniaalstem. Hiermee wordt het geluidsniveau tijdens het coöperatief leren geregeld.

Er is tijdens het Cooperatief leren in ieder groepje een teamleider. De komende schooljaren gaan we verder met de andere rollen binnen de groepen. Verder zijn er ook allerlei werkvormen die het sociaal-emotionele aspect in het team (de teambouwers) en in hele klas (de klasbouwers) versterken. De team en klasbouwers sluiten weer perfect aan bij de kanjertraining en zo vloeien alle speerpunten die wij als Regenboog met elkaar hebben mooi in elkaar over.