>>Human Dynamics

Human Dynamics

De Regenboog profileert zich als Human Dynamics school binnen Prisma maar ook in het gehele basisonderwijs in Almere.

Human Dynamics houdt zich bezig met hoe leerlingen leren, communiceren en ten diepste als mens zijn. Het sluit aan bij bij onze gezamenlijke visie voor het integrale Kindcentrum "Talenten kleuren kinderen".

Human Dynamics biedt inzicht in de oorsprong van verschillen tussen mensen én aanknopingspunten om die verschillen op een goede wijze te herkennen om daarbij aan te sluiten. Hierdoor ontstaat meer respect en begrip voor verschillen. Zo worden verschillen juist als kans gezien om samen te leren, te werken en te communiceren.  

In 1979 ontdekten Sandra Seagal en David Horne (V.S.) dat ieder mens de beschikking heeft over drie principes: het mentale (M, verstand, ideeën), het relationele E (gevoel, relaties) en het fysieke principe (F, het lichamelijke, het praktische). Die principes liggen onder de persoonlijkheid. Ze zijn als het ware het interne mechaniek waarmee je geboren wordt en dat altijd aanwezig blijft, onafhankelijk van geslacht, cultuur en leeftijd, en duidelijker aanwezig dan aangeleerde gewoonten, stijlen en rollen.

Verschillen tussen mensen ontstaan door de manier waarop de drie principes zich tot elkaar verhouden. Bij de ene persoon overheerst bijvoorbeeld het emotioneel-fysieke, bij een ander het mentaal-fysieke. Twee woorden… maar een wereld van verschil in dat wat een volwassene of een kind nodig heeft om zich prettig te voelen, gemotiveerd te worden, een probleem op te lossen, samen te werken, leiding te geven of te ontvangen, tot leren te komen of productief te zijn.
Elke persoonlijkheidsdynamiek is gelijkwaardig aan de andere, ieder mens met welke dynamiek ook, kan al dan niet intelligent, meelevend, bekwaam of begaafd zijn. En kan zich bovendien steeds verder ontwikkelen. Het gaat absoluut niet om etiketjes plakken maar om begrip en afstemming op wat de ander nodig heeft en wat voor dit kind dus goed werkt.

Het team van de Regenboog wil op deze manier naar de kinderen kijken. Kijken naar wat heeft een kind vanuit zijn of haar dynamiek nodig heeft. Hoe leert het kind het best en wat heeft het kind nodig om zich optimaal  te ontwikkelen? Wat is de beste plek in de klas om goed te kunnen leren? Welke dynamiek heeft de leerkracht zelf? Wat betekent de dynamiek van de leerkracht voor de aansluiting bij de kinderen met al die verschillende dynamieken. Bij welke leerling gaat dat gemakkelijk en bij wie is het voor deze leerkracht wat lastiger om aan te sluiten? Hoe leert de leerkracht goed aan te sluiten bij alle kinderen? Al deze vragen komen aan de orde in ons leertraject over Human Dynamics.

De leerkracht leert door nauwkeurig waarnemen, begrijpen wat ieder kind nodig heeft. Vanuit dat kader weet de leerkracht dan ook wat kind nog heeft te ontwikkelen. Tegelijkertijd laat de leerkracht de leerling ook zelf ontdekken waar zijn voorkeursstijl ligt m.b.t. leren en communiceren. Zo sluit de leerkracht aan bij het kind en stemt zij haar handelen hierop af. In gesprek gaan met het kind  is hiervoor een voorwaarde. Omgaan met verschillen dus met een open oor en hart voor het kind én de ouders!

Truus van Putten (REE)

Truus van Putten (REE) begeleidt ons in dit traject. Het team heeft met elkaar gekeken hoe je het lokaal Human Dynamics kunt inrichten. De kinderen kiezen dan zelf de plek in de klas, die het beste bij hen past om zo optimaal mogelijk te kunnen leren. We zoeken met elkaar, hoe we de ouders hierin kunnen betrekken. Zij zijn immers de experts en weten het beste hoe hun kind in elkaar zit.

Een mooi traject waarin we veel van elkaar leren en meer inzicht krijgen in wat de kinderen werkelijk nodig hebben. De boeken van Truus van Putten "De leerkracht centraal"en "Het kind centraal" zijn hierin leidend.

Wij organiseren regelmatig ouderavonden met als thema Human Dynamics vooral voor nieuwe ouders. Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkeling van Human Dynamics in ons IKC. Wilt u nog meer weten, kijk dan op de websites van Truus van Putten.

Alle kinderen zijn anders, maar ze zijn allemaal zo bijzonder...