>>Identiteit

Zonnetje van de dag Je mag er zijn Samen in verbondenheid Vertrouwen Duidelijke regels

Onze identiteit

De onderwijs op de Regenboog is christelijk onderwijs wat betekent dat wij als school proberen om in de omgang met elkaar de waarden en normen die ons geleerd zijn vanuit de Bijbel gestalte te geven. Het houdt ook in dat wij als team onze overtuiging door willen geven aan de kinderen.

We zijn een open school, iedereen is welkom ongeacht geloof of ras.

De christelijke identiteit komt vooral tot uiting in de dagopening in iedere groep. Zowel de verhalen uit de Bijbel als ook de hedendaagse spiegelverhalen komen aan de orde. 

Het christelijke identiteit houdt meer in dan de vertellingen, het bidden en het zingen van de liedjes. Het moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die in de school heerst en in de omgang met elkaar. De identiteit omvat dus nog veel meer. Naast hetgeen hierboven al vermeld zijn de volgende aspecten van groot belang om een goede school te zijn:
De omgang tussen de leerkrachten en de kinderen, de omgang met de ouders, het schoolplein, de inhoud van een schoolkrant, de overgang van de kleutergroepen naar de bovenbouw, de wijze waarop ouders bij de school betrokken worden, de manier waarop de leerkrachten met elkaar omgaan en met de ouders, de gebruikte methodes. Dat alles heeft te maken met wat de school werkelijk is en aan identiteit te bieden heeft. We vinden het  belangrijk dat ouders de identiteit van de school respecteren.

Onze school biedt de kinderen in een plezierige en veilige sfeer goed onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de individuele ontwikkeling en talenten van de kinderen.