>>Kanjertraining

Kanjertraining

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is minstens zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling ( het leren). Als een kind zich niet prettig voelt, zal zij/hij niet tot leren komen. Het is belangrijk de kinderen zodra ze bij ons op school binnen komen te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

In het het schooljaar 2007-2008 hebben wij als team onder leiding van Gerard Weide de kanjertraining gevolgd. Nieuwe leerkrachten worden altijd geschoold in de kanjertraining. Ieder twee jaar hebben we met elkaar een herhalingsdag om scherp te blijven en bij te scholen. Juf Daniëlle en juf Tiemke zijn de kanjercoaches voor het team. De Kanjertraining is onderdeel van de professionele leergemeenschap die gaat over Persoonsvorming, Human Dynamics en Identiteit.

Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog

Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen (Weide, 2001).

Een aantal praktische doelen

 • De leerkracht krijgt respect
 • Pestproblemen worden opgelost
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen gevoelens uiten
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • De kinderen kunnen zich beter concentreren
 • De school weet grenzen te stellen

In iedere groep wordt de kanjertraining gegeven door de groepsleerkracht. De kanjertraining bestaat uit 20 lessen per jaar. De regels van de kanjertraining gelden voor de hele school.

Hieronder ziet u de regels

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand is zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • Niemand speelt de baas

Enkele onderwerpen die in de lessen aan de orde zullen komen zijn:

 • Jezelf voorstellen
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Met gevoelens omgaan
 • Ja en nee durven zeggen
 • Je mening geven
 • Vertrouwen 
 • Samenwerken
 • Vriendschappen
 • De kunst van het vragen stellen

De opbrengst van de kanjertraining is: 

 • Doorlopende leerlijn voor sociaal- emotionele vaardigheden
 • Inzicht in sociaal-emotionele ontwikkeling op leerling en groepsniveau
 • Het pestgedrag neemt af
 • De veiligheid en het welbevinden van de leerlingen neemt toe
 • Versterking van weerbaarheid en positief zelfbeeld
 • Positieve uitwerking op de concentratie en leerprestaties
 • Vergroting van de betrokkenheid van de ouders
 • Zorgt voor duidelijke richtlijnen voor schoolbeleid t.a.v. sociaal geweld en crimineel gedrag