>>Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van de school te meten, gebruikt de directie een aantal meetinstrumenten. Met de inzet van deze instrumenten meten we de kwaliteit van de school. Zo gebruiken wij de leerlingen enquête, een ouder enquête en een personeels enquête om de kwaliteit te meten en te verbeteren. In 2012 hebben wij alle betrokken geledingen gevraagd om een uitspraak te doen over de kwaliteit van de school. Het Vivente kwaliteitsonderzoek vindt iedere drie jaar plaats op alle Prisma scholen. Hiermee kunnen Prisma scholen met elkaar worden vergeleken en kan van elkaars sterkten gebruik worden gemaakt. 

Daarnaast maken wij ook gebruik van een intern kwaliteitsmeetinstrument waarmee we de interne kwaliteit van de hele schoolorganisatie meten. Deze kwaliteitsmeting let op die aspecten (indicatoren) van de school, die de inspectie van onderwijs ook bij het periodiek kwaliteitsonderzoek toetst.

Al deze kwaliteitsmetingen vinden plaats binnen een cyclus van 3  jaar. Op grond van de analyses worden verbeterplannen ingezet, welke weer naar ouders, team, bestuur en inspectie worden gecommuniceerd.

Doel is de kwaliteit van de school continu te verbeteren en alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen binnen de school en binnen de schoolomgeving. Wij willen een lerende school zijn met een lerend team en dat vereist een open en flexibele houding t .o.v. vernieuwingen en verbeteringen.

In juni 2014 zijn wij door door de inspectie bezocht. De inspectie was zeer tevreden over de kwaliteit van de school en heeft de school wederom het basisarrangement toegekend.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoeksverslag van de Regenboog, ga dan naar de site van de onderwijsinspectie.

Kortom: Wij gaan voor kwaliteit! De kinderen hebben er recht op!