Visie Integraal Kind Centrum De Regenboog

Integraal Kind Centrum de Regenboog is een Kind Centrum waarin  kinderen van 0 tot 12 jaar hun talenten mogen ontwikkelen en ontdekken in een veilige en uitdagende leeromgeving.

De Christelijke identiteit is in ons onderwijs leidend. Het is de basis van waaruit wij communiceren en handelen. Respect voor de eigenheid van ieder mens wordt gevoed door onze Christelijke normen en waarden.

Het team werkt vanuit één gezamenlijke missie “Talenten kleuren kinderen”. We zijn in een continu leerproces op zoek naar de verbinding met de leefwereld van de kinderen van 0 tot 12 jaar samen met de ouders en de buurtbewoners. Binnen ons centrum worden verschillen en talentontwikkeling als kans gezien en hierop wordt zowel de pedagogische, de didactische als ook de inhoudelijke aanpak  afgestemd. Het Integraal Kind Centrum wil door talentontwikkeling zowel het welbevinden, het gevoel van competentie als de leeropbrengsten van de kinderen vergroten. Dit is herkenbaar in het aanbod in alle disciplines binnen ons IKC.

IKC de Regenboog is een Kind Centrum dat gebaseerd is op de theorie van Human Dynamics en waarbij de dynamiek en de talenten van kinderen centraal staan om zo tot een optimale ontwikkeling te komen. Kinderen mogen leren, spelen, ontdekken en onderzoeken op de manier die bij hen past. We zijn vanuit  de visie van Human Dynamics blijvend op zoek naar wat ieder kind van ons nodig heeft.

Er is binnen ons centrum één integrale pedagogische en didactische aanpak. Er wordt gewerkt vanuit één doorlopende leerlijn. Binnen het IKC is er structureel overleg tussen de verschillende partners op pedagogisch en didactisch gebied. Het kind krijgt door de integrale aanpak belangrijke ingrediënten mee van autonomie, veiligheid en bewustwording van eigenheid en talenten.

De ouders zijn naast opvoedkundig partner ook educatief en maatschappelijk partner. De ouder is de expert over het kind. Samen met de ouders en de buurt vormen de medewerkers van het IKC een leef- en leergemeenschap waarin kinderen mogen groeien tot mensen die zij ten diepste zijn. Alle medewerkers zien deze wijze van begeleiden als een uitdaging en als onze maatschappelijke opdracht.

Onze kernkwaliteiten zijn:

 • Respect
 • Kindgericht
 • Samenwerken
 • Samen leren
 • Passie
 • Doelgericht
 • Professioneel
 • Uitdagend onderwijs
 • Talenten ontwikkelen
 • Creativiteit
 • Ondernemen
 • Innoveren