>>Werken met professionele leergemeenschappen

Professionele Leergemeenschappen, PLG´s

Sinds 2017 zijn we als team aan het professionaliseren volgens het principe van het werken vanuit professionele leergemeenschap.  Dit betekent dat we ons team hebben verdeeld in groepen leerkrachten die zich specifiek gaan toeleggen op 1 van de 4 door ons gevormde leergemeenschappen.De leergemeenschappen hebben gezamenlijk betrekking op de totale ontwikkeling van de leerling. 

Wij zijn bij deze indeling uitgegaan van de drie cirkels van Gert Biesta. Biesta gaat uit van de totale leerling. Hij benoemt dit als:

  • Kwalificatie: dat staat voor het niveau van de vakken taal en rekenen.
  • Socialisatie: staat voor leren om sociaal met elkaar om te gaan.
  • Subjectivering: staat voor het vormen van subjectiviteit en identiteit.

Dit in samenhang met de doorlopende leerlijnen Rekenen, Taal , Sociaal gedrag en Leren Leren allen beschreven door de CED groep. Door te werken vanuit PLG´s willen de aansturing van het onderwijsproces meer vanaf de werkvloer laten plaats vinden. Om hiermee de betrokkenheid en samenwerking van ons gehele IKC te vergroten. Bottom up zoals men dan zegt. We zien nu al prachtige ontwikkelingen en we zijn nog maar net begonnen.