>>Management team

Management team

Ingrid de Vries Ingrid de Vries Algemeen Directeur
Marcel Klazen Marcel Klazen Adjunct Directeur / Zorgcoördinator
Nienke van den Tweel Nienke van den Tweel Leerteamleider onderbouw/ Intern begeleider groep 1-6/ Coach
Marjolein Slootweg Marjolein Slootweg Leerteamleider bovenbouw