IKC De Regenboog

Integraal Kind Centrum de Regenboog is een Kind Centrum waarbij alle medewerkers iedere dag met passie opvang, onderwijs en een naschools aanbod verzorgen.

Talenten kleuren kinderen

IKC De Regenboog is een school met een gevarieerde populatie in Almere Haven. We geven kwalitatief goed onderwijs en zorgen samen voor een veilig klimaat. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en zien elke kind. We stimuleren ontdekkend leren en werken vakoverstijgend om de talenten van onze kinderen tot volle bloei te laten komen. Daarom zeggen wij: ‘Talenten kleuren onze kinderen’. Partnerschap met ouders en andere betrokkenen is belangrijk en we nemen actief deel aan initiatieven in de wijk.

Lees meer

Meer informatie over de school of groep? Volg ons op social schools
Volgen via Social Schools