HomeSchoolThematischgericht onderwijs

Thematischgericht onderwijs

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst.

Duidelijk is dat voor het leren voor de toekomst, naast kennis ook vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ICT-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Wij geven dit vorm door rondom de zaakvakken vakoverstijgend te werken aan de hand van projecten/ thema’s. De methodiek LESKRACHT helpt ons daarbij. De leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. 

Met Leskracht werken we projectmatig. Die aanpak sluit aan bij de ontwikkeling van een grote groep leerlingen. Omdat leerlingen uit dezelfde klas verschillend leren, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling.