HomeSchoolThematischgericht onderwijs

Thematischgericht onderwijs

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst.

Duidelijk is dat voor het leren voor de toekomst, naast kennis ook vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ICT-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Wij geven dit vorm door rondom de zaakvakken vakoverstijgend te werken aan de hand van projecten/ thema’s. De methodiek Blink Wereld helpt ons daarbij. De leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. 

Met Blink wereld werken we projectmatig. Per jaar zijn er vijf thema’s hierin leidend. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief burgerschap.

In elk thema werken we samen met de leerlingen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven. We nodigen ouders graag uit om de eindproducten in de klas te komen bewonderen. U wordt hiervoor door de leerkrachten uitgenodigd. 

Voor meer informatie zie https://blink.nl/blink-wereld/

Of download onze ouderbrief over Blink Wereld op onze download pagina.