>Opvang

Partou vormt samen met de basisschool en de Schoor (welzijnswerk) Integraal Kindcentrum (IKC) de Regenboog. De drie partijen werken nauw samen in het IKC, waar kinderen van 0-13 jaar gestimuleerd worden in het ontwikkelen van hun talenten.

“Talenten kleuren kinderen”

Opvang, welzijn en onderwijs onder één dak is voor zowel de kinderen als hun ouders heel gemakkelijk. Binnen het IKC verzorgt Partou dagopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) waar de focus ligt op de doorgaande leerlijn.

Spelenderwijs ontdekken
We geven kinderen de ruimte om hun eigen wereld te ontdekken. Dat doen we door het aanbieden van uitdagend en fantasierijk spelmateriaal en een zelf ontwikkeld activiteitenprogramma in de thema’s Muziek, Bewegen en naar Buiten.

Kinderen leren bij Partou spelenderwijs de wereld ontdekken. Als kleine baby zijn ze eerst nog vooral op zichzelf gericht. Door samen met de andere kindjes in de groep te zijn, leren ze al snel ook van elkaar, ieder in zijn eigen tempo. Nieuwe ervaringen opdoen in kleine stapjes. En naarmate uw kindje groter wordt, gaat hij vanzelf contact maken met leeftijdsgenootjes en hen imiteren.

Kinderen die net naar de basisschool gaan zijn nieuwsgierig. Er is zo veel te ontdekken op school én op de bso. Een spannende periode. Onze pedagogische medewerkers hebben daar oog voor en helpen de jongste kinderen om vertrouwd te raken met deze nieuwe fase in hun leven.

Al de kinderen eraan toe zijn, kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten die we aanbieden. Zo wordt hun wereld steeds groter. In de vakanties worden er verrassende thema-activiteiten en workshops georganiseerd, waar alle kinderen aan kunnen deelnemen.

Fijne ruimtes
Met een eigen buitenruimte waar een heuvel met een glijbaan is gecreëerd en een natuurbelevingspad met onder meer een wilgenhutje, valt er veel te beleven. Voor de bso-kinderen wordt er gebruik gemaakt van het schoolplein. Daarnaast ontdekken de kinderen, onder begeleiding van onze enthousiaste medewerkers, ook leuke speelplekken in de wijde omgeving. We maken ook graag gebruik van de professionele keuken voor het maken van lekkere en gezonde gerechten en snacks. Klimmen en klauteren kunnen we in de gymzaal binnen het IKC.

Kijkje buiten de groep
Kinderen die al ingeschreven staan op school, mogen wanneer ze 3 jaar zijn af en toe al wennen in de kleutergroepen van school. Dit gaat altijd in overleg met de mentor van het kind en de toekomstige juf. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met het reilen en zeilen binnen een kleuterklas en leren ze omgaan met juffen en meesters. Dat maakt het starten op een basisschool, zodra de kinderen 4 zijn, minder spannend.

Openingstijden en contractvormen
De opvang is op alle werkdagen geopend van 07.00 uur ‘s ochtends tot 19.00 uur ‘s avonds. Met het bieden van flexibiliteit en een ruime keuze in contractvormen, spelen we in op de wensen van u als ouder. Bekijk alvast alle mogelijkheden op www.partou.nl/contractvormen.

Vaste medewerkers per groep
Om te zorgen voor zoveel mogelijk vertrouwde gezichten op de groep, werken de pedagogisch medewerkers volgens een vast rooster. Bij ziekte en vakanties worden de medewerkers zoveel mogelijk door vaste invalkrachten vervangen.

Meer informatie over de opvang of aanmelden kan rechtstreeks via onze vestigingsmanager Kim Zuidema: klipgriend@partou.nl of via de website van Partou.