HomeSchoolOuderbetrokkenheidSocialSchools

Social Schools

Vanuit school communiceren wij met ouders/verzorgers via Social Schools die is te bereiken via een app/online platform. Hieronder beschrijven wij de functies die wij vanuit Social Schools gebruiken en geven we een beknopte werkwijze. Voor een uitgebreide handleiding verwijzen wij u graag door naar de website van Social Schools:  https://support.socialschools.eu

Aanmelden:
Social Schools kan op twee manieren gebruikt worden. Via een app op de telefoon of via de website. 
App:  Zoek in uw App store of Google Play naar de app van Social Schools en download de app. 
Online: ga naar: https://app.socialschools.eu 

Inloggen:
Maak een account aan voor uzelf. 

Uw account koppelen:
Zodra u een account heeft kunt u uw kind(eren) aan dit account koppelen met een koppelcode. Deze ontvangt u via school. Heeft u deze niet ontvangen of bent u deze kwijt? Dan kunt u dit aanvragen via de administratie via: g.niewenhuis@regenboogalmere.nl. U kunt meerdere accounts koppelen aan een koppelcode. Dat is handig wanneer meerdere ouders/verzorgers de informatie vanuit de leerkracht/school op hun eigen devices willen openen. Om uw koppelcode te activeren: klik rechtsboven (webversie) of in het midden (app) op je naam en kies daaronder Koppelcode. Ook kunt u meerdere codes koppelen aan 1 account. Dit geldt voor gezinnen met meerdere kinderen op school. 

Gebruik:
Als u bent ingelogd ziet u op uw startscherm verschillende icoontjes onderin. We leggen per icoon uit wat u hiermee kunt doen. Let op; wij werken op school niet met een portfolio, dit icoon is dan ook in onze versie niet zichtbaar. 

Home: 
Dit is de startpagina. Hierin vindt u alle informatie die naar u als ouders/verzorgers wordt gestuurd van uw kind(eren). Via mijn groepen kunt u ook alleen 1 bepaalde groep aanvinken. Dan is alleen die groep zichtbaar op uw tijdlijn. 

Administratie: 
Via de knop administratie kunt u uw kind ziek of absent melden. U drukt eerst op de naam van uw kind en vervolgens op de melding die u wilt doen. Dit komt dan automatisch bij de leerkracht terecht. U hoeft uw kind niet meer apart ziek te melden via de telefoon of mail.  Ook kunt u via deze weg de privacy voorkeuren opgeven voor uw kind. Zo weten wij als school of uw kind wel of niet op de foto mag.  Let op!: Als school doen wij nog geen verlofaanvragen via Social Schools, deze dient u apart aan te vragen via de schoolleiding met het daarvoor bestemde 'bijzonder verlof formulier', deze kunt u op de website vinden onder downloads. 

Gesprekken: 
U kunt gesprekken voeren met de leerkracht(en), andere medewerkers of de schoolleiding.  Wanneer u op dit icoon drukt dan ziet u de gesprekken die u eventueel al gevoerd heeft. U kunt ook een nieuw gesprek starten. In de app drukt u op het potloodje rechtsonder of via de website op de regel, gesprek starten. Eerst kiest u een medewerker uit de lijst en vervolgens tikt u uw bericht. De medewerker zal het bericht gelijk ontvangen. Echter zullen de medewerkers het bericht pas lezen wanneer zij daarvoor beschikbare tijd hebben. Heeft u iets urgents te melden? Dan is bellen naar school sneller. 

Agenda:
Alle schoolbrede afspraken of groepsspecifieke activiteiten kunt u vinden in de agenda. Met verschillende kleuren wordt aangegeven voor welke groep dit geldt. Ook kunt u zich in de agenda opgeven voor de oudergesprekken of losse hulp. Leerkrachten zetten op de dag dat er hulp nodig is een bericht klaar en u kunt door op het agenda item te drukken aangeven of u beschikbaar bent voor hulp. 

De school agenda koppelen aan uw persoonlijke agenda:
Tevens kunt u zich abonneren op de agenda van de school of zogezegd 'de agenda importeren'. U krijgt dan de schoolitems in uw eigen agenda te zien. Dit doet u door in de app op het woord opties, linksboven in te drukken. Via de website kunt u zich abonneren door rechtsboven op het woord abonneren te drukken. Daar staat het woord abonneer. U krijgt dan een pop-up scherm met daarin de uitleg om de agenda's te koppelen.