HomeSchoolOuderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Ouderbetrokkenheid kan thuis plaatsvinden, zoals helpen bij huiswerkbegeleiding, voorlezen en gesprekjes voeren over school. Ouders laten hun betrokkenheid bij het school zien door naar portfoliogesprekken te gaan of te helpen bij oproepjes in de klas. Het team van de regenboog is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en u als ouder over de zorg. Echter denken we dat we elkaar buitengewoon waardevolle tips kunnen geven, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.

Ouders die een groter aandeel willen leveren in de school kunnen zich aanmelden aan het begin van het jaar voor de verschillende activiteiten werkgroepen of zich verkiesbaarstellen voor de MR. Via de nieuwsbrief van de school wordt hier verder informatie over verstrekt. 

Goede communicatie tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. Ons doel is om ouders goed te informeren over activiteiten en ontwikkelingen op school. Daarvoor gebruiken wij als school SocialSchools en Whatapp.

 

SocialSchools
Alle informatie vanuit school verzenden we via SocialSchools. Ouders vragen we een account aan te maken via SocialSchools.nl. Daarna ontvangt u van ons een code die gekoppeld is aan uw kind om de informatie die wij sturen te ontvangen. Heeft u geen code ontvangen? Dan kunt u die opvragen bij onze administratie. Voor op uw smartphone of tablet is er SocialSchools app beschikbaar. Voor meer informatie over SocialSchools verwijzen wij u graag naar de extra pagina met uitleg. 

WhatsApp op groepsniveau
Sommige groepen hebben een eigen WhatsApp groep. De klassenouders delen hier informatie met de overige ouders. Wilt u deelnemen aan zo’n WhatsApp groep? Vraag aan de klassenouders hiervoor om een uitnodiging. We vragen u met klem de WhatsApp groepen alleen te gebruiken voor belangrijke schoolzaken.