HomeSchoolSociale veiligheid & welbevinden

Sociale veiligheid en welbevinden

We willen leerlingen laten opgroeien tot wereldwijze burgers. Een belangrijke kenmerk van onze school is het sociaal-emotioneel leren (SEL). Wij zijn een Kanjer-school om leerlingen steeds vaardiger te maken. De leraren zijn geschoold in de fases van groepsdynamica en de inzet van de gouden en zilveren weken.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij een goede relatie hebben met de leerkrachten, medeleerlingen en anderen om hem/haar heen, dat ze het gevoel hebben veel te kunnen en succes ervaren en dat ze mede sturing kunnen geven aan activiteiten en eigen ontwikkeling.
 
Voor het versterken van sociale vaardigheden van de kinderen gebruiken wij op school de "Kanjertraining" De principes van de kanjertraining worden dagelijks toegepast. De kanjertraining helpt kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met de kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op

De Kanjertraining is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

Daarnaast werken we in groep 7 en 8 met 'Passie en talent' van Human Dynamics.

Passie & Talent is bedoeld om kinderen meer inzicht te geven in zichzelf. Wie ben jij en waarom doe jij de dingen zoals je doet. Inzicht krijgen in wie je bent, betekent ook dat je meer gaat begrijpen waar jouw kwaliteiten liggen en welke keuzes je kunt maken om je kwaliteiten met passie te kunnen uitvoeren!