HomeSchoolMedezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Zij adviseren en beoordelen allerhande schoolzaken, zoals de schoolgids, participatie in een benoemingscommissie enz. en beleidsmatige uitspraken van het bestuur. Dit is reglementair vastgelegd. Ouders die vragen hebben kunnen altijd bij één van de MR-leden terecht. 

Oudergeleding

  • Voorzitter en GMR: Irene Stout
  • Penningmeester: Milaine de Roos
  • Lid: Debbie van Boven 

Personeelsgeleding

  • Afgevaardigde GMR/GMRp: Corrie Epping
  • Lid: Mandy van Hemert
  • Lid: Annemiek Haarman

Adviserend vanuit de schoolleiding

      Berrit Bakker, Schoolleider
      Vincent Dejonghe, Teamleider

 

Rekeningnummer MR:  NL80ABNA0467730792 t.n.v. Stichting Prisma inzake De Regenboog