HomeSchoolMedezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Zij adviseren en beoordelen allerhande schoolzaken, zoals de schoolgids, participatie in een benoemingscommissie enz. en beleidsmatige uitspraken van het bestuur. Dit is reglementair vastgelegd. Ouders die vragen hebben kunnen altijd bij één van de MR-leden terecht. 

Oudergeleding

  • Debbie van Boven (ouder van Lois 8a en Jack 4b)
  • Mariette Bloem (ouder van Fiona 8a en Evan 3a)
  • Monique Verdonkschot( ouder van Arthur 5b en Franka 1/2d)

Personeelsgeleding

  • Lynn Brandau
  • Mandy van Hemert
  • Annemiek Haarman

Adviserend vanuit de schoolleiding

      Berrit Bakker, Schoolleider
      Eline van Dijk, Teamleider

 

Rekeningnummer MR:  NL80ABNA0467730792 t.n.v. Stichting Prisma inzake De Regenboog

Verslagen: