HomeSchool

Over De Regenboog

Missie
Onze basisschool heeft de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. (bron: onderwijsraad)

Onze kernmerken zijn:

Sociale veiligheid - Samenwerken - Diversiteit
Doelgericht - Focus op basisvaardigheden taal en rekenen
Themagericht - Ontdekkend en spelend leren
Christelijke identiteit

Visie
IKC De Regenboog is een school met een gevarieerde populatie in Almere Haven. We geven kwalitatief goed onderwijs en zorgen samen voor een veilig klimaat. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en zien elke leerling. We stimuleren ontdekkend leren en werken vakoverstijgend om de talenten van onze leerlingen tot volle bloei te laten komen. Daarom zeggen wij: ‘Talenten kleuren onze leerlingen’.  Partnerschap met ouders en andere betrokkenen is belangrijk en we nemen actief deel aan initiatieven in de wijk.