HomeOpvangOns aanbod

Ons aanbod

Kinderdagverblijf 0-4 jaar
op ons kinderdagverblijf leert je kind spelenderwijs de wereld te ontdekken. Kleine baby’s zijn eerst nog vooral op zichzelf gericht. We houden rekening met hun eigen ritme en tempo. Doordat ze samen met andere kinderen in de groep te zijn, leren ze al snel ook van elkaar. In kleine stapjes doet je kind steeds nieuwe ervaringen op, met uitdagend en fantasierijk spelmateriaal. En als je kind groter wordt, gaat hij vanzelf contact maken met leeftijdsgenootjes en hen imiteren.

Peuteropvang 2-4 jaar
Met ons voor- en vroegschoolse educatieprogramma (vve) bereiden we je peuter spelenderwijs voor op de overgang naar de basisschool. We organiseren activiteiten binnen verschillende thema’s, die aansluiten bij de fantasie en nieuwsgierigheid van de peuters. Met spelletjes, opdrachten, liedjes en verhalen werken we aan grove en fijne motoriek, taalontwikkeling, samenwerken en zelfstandig werken. Dit maakt de start op school een stuk minder spannend. Kinderen die al ingeschreven staan op school, mogen wanneer ze 3 jaar zijn af en toe al wennen in de kleutergroepen van school. Natuurlijk doen we dit in goed overleg.

Bso 4-13 jaar
Voor kinderen die net naar de basisschool gaan is het een spannende periode. Er is zo veel te ontdekken op school én op de bso. We helpen de jongste kinderen om vertrouwd te raken met deze nieuwe fase in hun leven. Samen plezier maken en ontspannen na een schooldag staan voorop. Je kind kiest zelf waar het zin in heeft. Buiten spelen, een spannend spel, een toffe workshop of gewoon even rustig lezen. Zo wordt hun wereld steeds groter.