HomeKennismakenAanname-toelatingsbeleid

Aanname-toelatingsbeleid

Net als alle scholen hebben wij te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van ouders die kiezen voor onze kenmerken en de christelijke identiteit.  

Procedure vierjarigen

Wij raden ouders aan om zich tijdig te oriënteren op een basisschool. Op De Regenboog zijn hiervoor regelmatig kennismakingsmomenten waarvoor u zich kunt aanmelden. Wij vertellen tijdens deze bijeenkomst over onze uitgangspunten en laten uiteraard de school zien. U krijgt, wanneer er plek is in één van onze groepen, na afloop een voor-aanmeldformulier toegestuurd. Wanneer deze ingevuld en ondertekend bij ons binnen is, krijgt u van ons via de mail een bevestiging van de voor-aanmelding.

Wanneer uw zoon of dochter 3,5 jaar oud wordt, nemen wij opnieuw contact op om de verdere aanmeldprocedure op te starten en toe te lichten. U zult dan een ontwikkelformulier ontvangen en wij vragen u om deze in te vullen. Aan de hand daarvan wordt uw kind ingeschreven of zal er een vervolggesprek plaatsvinden. 

Uw kind mag naar school zodra hij of zij vier jaar is geworden. Ongeveer zes weken voor de eerste schooldag krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met een leerkracht van gr 1/2. Dit is niet perse de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek wordt de informatie op het ontwikkelingsformulier besproken. Daarna wordt gekeken in welke groep uw kind het beste tot zijn recht komt. De leerkracht van uw zoon/.dochter neemt daarna telefonisch contact op en worden er (maximaal 4) wenmomenten afgesproken.

Kinderen die tussen 1 juni en de start aan het nieuwe schooljaar jarig zijn en dan vier jaar oud worden, maken kennis tijdens het 'open huis' van het nieuwe schooljaar. Deze kinderen beginnen na de zomervakantie in groep 1 en dus niet op hun vierde verjaardag. Het intake- of kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht wordt dan in de eerste schoolweken gepland.

Ook wanneer uw kind al gebruik maakt van onze kinderopvang partner Partou, dient u apart uw kind bij ons op school in te schrijven. Ook hierbij geldt, wees er optijd bij. 

Procedure aanmelding overstapper

Er zijn kinderen die door verhuizing in een hogere groep instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Ouders geven hiervoor toestemming. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van de oude en de nieuwe school. De inschrijving is pas definitief na beoordeling en goedkeuring van de inschrijving op basis van het onderwijskundig rapport door de directeur. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken verlengd mag worden. 

Wij maken met ouders van kinderen die verhuizen afspraken voor de eerste schooldag. Zij mogen van te voren een dagje wennen en zullen dan ook kennismaken met de leerkracht. 

Kinderen  die aan het begin van het nieuwe schooljaar starten, maken kennis tijdens het 'open huis' in de laatste week van het schooljaar. Deze kinderen beginnen na de zomervakantie in de nieuwe groep. U krijgt een uitnodiging voor dit 'open huis'. Het kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht wordt dan in de eerste schoolweken gepland.

Heeft u interesse in de school en wilt u zich aanmelden voor een rondleiding? Laat uw gegevens achter via onderstaande link: https://forms.gle/CqwQ5KekVWtxtXDY8