HomeSchoolTeam

Team

Schoolleiding
De dagelijkse leiding van de school is in handen van Berrit Bakker, schoolleider en Vincent Dejonghe, teamleider. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in elke groep. U zult ons dan ook veel in de groepen zelf zien. Samen met de leraren nemen we zo het onderwijs onder de loep. De leerkracht is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt voor uw kind. Maar weet dat de schoolleiding ook voor u beschikbaar is wanneer u dat prettig of wenselijk vindt. Wij kijken dan samen met u wat wij voor u kunnen betekenen.

Onderwijsgevenden
Op De Regenboog werkt een jong en enthousiast team van leraren. Ze zijn nieuwsgierig en betrokken. Het vakmanschap van de leraar staat centraal en we nemen steeds vaker gezamenlijk ons onderwijs onder de loep. De leraar krijgt de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en zijn vakmanschap te ontplooien. 

De leraar is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij zorgt voor een positief pedagogisch en didactisch klimaat in de groep. De leraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan een specialist en/of de schoolleiding en extern aan de ouders.  Mochten ouders en leerkracht het belangrijk vinden om de expertise in te roepen van een specialist kan dit een volgende stap zijn. De leraar is het eerste aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Specialisten
Wij hebben de volgende specialisten in huis;

Intern begeleiders: 
De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft een coördinerende en begeleidende taak. Marcella Verlaan is de IB-er voor de groepen 1 t/m 4 en Danielle Meerens voor de groepen 5 t/m 8. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Als er een hulpvraag is? Dan gaat de IB-er onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De IB-er kan dus ook het advies en/of opdracht geven aan een leerkracht om de expertise van een specialist in te schakelen.

De overige specialisten stellen zich later graag aan u voor.