HomeSchoolTeam

Team

Schoolleiding
De dagelijkse leiding van de school is in handen van Berrit Bakker, schoolleider en Eline van Dijk, teamleider. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in elke groep. U zult ons dan ook veel in de groepen zelf zien. Samen met de leraren nemen we zo het onderwijs onder de loep. De leerkracht is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt voor uw kind. Maar weet dat de schoolleiding ook voor u beschikbaar is wanneer u dat prettig of wenselijk vindt. Wij kijken dan samen met u wat wij voor u kunnen betekenen.

Onderwijsgevenden
Op De Regenboog werkt een jong en enthousiast team van leraren. Ze zijn nieuwsgierig en betrokken. Het vakmanschap van de leraar staat centraal en we nemen steeds vaker gezamenlijk ons onderwijs onder de loep. De leraar krijgt de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en zijn vakmanschap te ontplooien. 

De leraar is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij zorgt voor een positief pedagogisch en didactisch klimaat in de groep. De leraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan een specialist en/of de schoolleiding en extern aan de ouders.  Mochten ouders en leerkracht het belangrijk vinden om de expertise in te roepen van een specialist kan dit een volgende stap zijn. De leraar is het eerste aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Specialisten
Wij hebben de volgende specialisten/coaches in huis;

Intern begeleiders: 
De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft een coördinerende en begeleidende taak. Ramona van der Werf is de IB-er voor de groepen 1/2. Djara Raven en Danielle Meerens zijn IB-ers voor de groepen 3 t/m 8. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Als er een hulpvraag is? Dan gaat de IB-er onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De IB-er kan dus ook het advies en/of opdracht geven aan een leerkracht om de expertise van een specialist in te schakelen.

Opleidingscoach:
De regenboog is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat studenten van onderwijs gerelateerde opleidingen tijdens hun studieperiode stage kunnen lopen bij ons op school. Lynn Brandau is binnen onze school de schoolopleider (opleidingscoach) en zij is de contactpersoon en begeleider voor de studenten binnen de school en sparringpartner voor de mentoren (leerkrachten). Het doel is om de aankomende onderwijscollega’s een volledige begeleiding te kunnen geven.

Digi-coach:
Billy van Leeuwen is onze digi-coach. Als digi-coach houdt hij zich bezig met de integratie van ICT binnen de school en de klas. Ik zorg ervoor dat de leerkrachten weten hoe zij ICT in kunnen zetten in de klas en welke mogelijkheden zij allemaal hebben. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de inzet van Kurzweil. Kurzweil is compenserende software voor kinderen met lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie.

Kanjercoach:
Op de Regenboog gebruiken wij de Kanjertraining als leidraad in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kanjertraining staat voor het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Dit alles ten behoeve van een veilige leeromgeving. Deze lessen worden gegeven in de groep door de leerkrachten zelf. Linda Guitoneau en Irene van der Wolf houden de leerkrachten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zowel ouders, kinderen als leerkrachten kunnen bij hen terecht voor vragen en ondersteuning.

Leerkracht coach
Op de Regenboog krijgen startende leerkrachten een coach. Bij ons op school is dat Linda Guitoneau. Zij zorgt ervoor dat de leerkrachten bij haar terecht kunnen voor vragen, hulp en geeft uitleg over hoe wij werken. Ook komt zij regelmatig in de klas kijken en voert zij gesprekken met de leerkrachten. Wij willen graag dat iedereen zich prettig voelt bij ons en weten waar ze terecht kunnen voor vragen. Een prettig werkend team straalt dit uit naar de kinderen.

Leerling coach met hond
Irene van der Wolf is onze leerling coach. Zij is werkzaam als leerkracht én leerling-coach, waarbij zij leerlingen uit de groep haalt om individueel begeleiding te bieden wanneer ouders, leerkracht en/of intern begeleiding dit wenselijk achten. Deze begeleiding doet zij vaak samen met onze schoolhond Bodhi! Bodhi is een labradoodle, hypo-allergeen en zachtaardig en rustig van aard. Hij houdt enorm van knuffelen. Bodhi volgt momenteel samen met juf Irene een opleiding om ook écht als hulpmiddel in de school ingezet te worden, omdat we zien dat Bodhi een geweldige uitwerking heeft op onze leerlingen. Voor meer informatie of vragen staat juf Irene altijd voor u klaar!

Specialist plusgroep
Binnen de school werken wij met een plusgroep. Dit betekent dat de kinderen die buiten de klas nog niet genoeg hebben aan de uitdaging die door de leerkracht wordt aangeboden, worden geplaatst in de plusgroep. Wij noemen deze groep de ‘Cheetahgroep’. De groepen 1 t/m 4 worden begeleid door Margriet van der Heijdt en de groepen 5 t/m 8 worden begeleid door Aster Brouwer. Deze leerkrachten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze kinderen, zij proberen er altijd voor te zorgen dat de kinderen worden uitgedaagd in het leren leren en het leren denken. Zij begeleiden deze kinderen in dit proces door mooie projecten aan te bieden die deze gebieden stimuleren. Ook helpen zij de leerkrachten met hoe je het verrijkingsaanbod zo goed mogelijk opzet in de klas, zodat ook daar het beste uit het kind wordt gehaald.

Coordinator jonge kind
Ramona van der Werf is bij ons op school coordinator van het jonge kind. Dit houdt in dat zij de eerste intakegesprekken doet met ouders van nieuwe leerlingen en ervoor zorgt dat de nieuwe leerlingen in een groep geplaatst worden. Daarnaast heeft zij een coordinerende rol rondom de nieuwe projecten die ze met de onderbouw collega's vormgeven. 

Begeleiding zorgniveau 2 en 3 
Margriet van der Heijdt en Daniëlle Jacobs begeleiden leerlingen op zorgniveau 2 en 3. Leerlingen die de leerstof wat lastiger vinden, kunnen extra hulp buiten de groep krijgen. Dit gebeurt naast de verlengde instructies in de klas, die door de eigen leerkracht gegeven worden. We ondersteunen vooral bij het lees-, spelling-, en rekenonderwijs. De gebruikte methodes voor deze extra ondersteuning zijn onder meer Taal in Blokjes, Bouw!, RALFI-lezen. Daarnaast kijken we vooral wat de leerling nog nodig heeft aan extra uitleg en oefening.  

De overige specialisten/coaches stellen zich later graag aan u voor.