HomeKennismakenWachtlijst

Wachtlijst

Wachtlijst kleuters
Onze school heeft plek voor maximaal 19 groepen. Dit betekent dat wij ruimte hebben voor vier kleutergroepen en een eventuele instroomgroep. Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren (t/m 2026) geen plek meer voor nieuwe leerlingen in groep 1/2. Is uw kind geboren in 2023 of daarna dan kunnen wij uw kind plaatsen. 

Wij hanteren momenteel een wachtlijst, vanwege de grote toestroom van nieuwe kinderen. Omdat het regelmatig voorkomt dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar schoolleiding@regenboogalmere.nl met de naam en geboortedatum van uw kind en uw adresgegevens. De datum waarop we de mail ontvangen hebben wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst.

Wachtlijst midden- en bovenbouw
Alle groepen zijn in de loop der jaren gegroeid. Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. Dit betekent dat wij op dit moment voor de groepen 3 t/m 8 een wachtlijst hanteren.

Omdat het kan voorkomen dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar schoolleiding@regenboogalmere.nl met de naam, geboortedatum en huidige school van uw kind en de reden van overstap. De datum waarop wij de mail ontvangen hebben wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wanneer er een plek vrijkomt in één van onze groepen, dan nemen wij contact met u op om de  overstapprocedure op te starten. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst. 

Heeft u interesse in de school en wilt u zich aanmelden voor een rondleiding? Laat uw gegevens achter via onderstaande link: https://forms.gle/CqwQ5KekVWtxtXDY8