>>Activiteitenladder

Activiteitenladder

Zowel binnen de opvang- en in onderwijsuren als ook na de onderwijsuren verzorgen wij uitdagende activiteiten die aansluiten bij onze missie en visie. Voor het naschoolse aanbod komt er iedere 3 maanden een activiteitenladder uit. In de ladder zijn workshops opgenomen die te maken met dans, theater, wetenschap en techniek, taal-leesontwikkeling, sport, beeldend en multi media. Voor deze workshops vragen we per les een kleine bijdrage van de ouders.

Zwany Bosch is vanuit de Schoor de activiteitencoordinator binnen ons IKC. Heeft u nog leuke ideeen of wlt u zelf wel een workshop verzorgen, neemt dan contact op met Zwany. Stuur dan een mail maar bosch@deschoor.nl

Downloads