>>Aanmelden van uw kind

Aanmelden van uw kind voor het IKC

Nieuwe leerlingen kunnen na een intakegesprek op school met de directie of met de locatiemanager van de opvang, door de ouders ingeschreven worden. We hebben een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven waar u gebruik van wilt maken.

Wanneer de inschrijving een feit is, wordt afgesproken wanneer het kind wordt toegelaten. Voor kinderen van 4 jaar wordt, in overleg met de leerkracht, het kind uitgenodigd om voor die tijd enkele dagdelen te komen meedraaien. Wanneer een kind wordt aangemeld voor overplaatsing van één van de overige Almeerse scholen, dan vindt niet zondermeer de inschrijving plaats. In dat geval wordt zowel bij de ouders als bij de school van herkomst geïnformeerd naar de redenen van overplaatsing en naar de vorderingen van het kind. Het kind wordt niet ingeschreven wanneer blijkt dat het in kortere tijd al meerdere keren van school is gewisseld, tenzij er redenen zijn die dit rechtvaardigen.

Het IKC is in het onderwijs verplicht om verhuiskinderen altijd toe te laten. Voor de opvang en in de peuterspeelzaal gaat plaatsing altijd in overleg met de ouders.

Maak alvast kennis met IKC De Regenboog Maak alvast kennis met IKC De Regenboog Maak alvast kennis met IKC De Regenboog Maak alvast kennis met IKC De Regenboog

Ook vindt geen inschrijving plaats wanneer met de ouders geen overeenstemming kan worden bereikt over de groep waarin het kind geplaatst zal worden. Wordt er besloten om het kind wel in te schrijven, dan vindt de toelating zoveel mogelijk plaats na een vakantie, of in elk geval na een weekend. 

Maak een afspraak