>>Ouderbijdrage

De ouderbijdrage

Tijdens de gezamenlijke jaarvergadering van de MR wordt de hoogte van de ouderbijdrage per kind voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Dit punt wordt voorgesteld op de jaarvergadering in het najaar, waarna de definitieve bijdrage wordt vastgesteld. Van de, overigens, vrijwillige bijdrage worden kosten betaald voor feesten, vieringen, excursies.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit diverse bedragen o.a.

  • vrijwillige ouderbijdrage
  • een gedeeltelijke bijdrage kleuterfeest/ schoolreis / schoolkamp

Kosten ouderbijdrage per kind bedragen vanaf schooljaar 2018/2019:

Groep   Doel Algemene ouderbijdrage

Kleuterfeest/
schoolreis/ schoolkamp

Totaal
1 t/m 2 Algemene ouderbijdrage en kleuterfeest €45,00 €10,00 €55,00
3 t/m 6 Algemene ouderbijdrage en schoolreis €45,00 €25,00 €70,00
7 t/m 8 Algemene ouderbijdrage en schoolkamp €45,00 €55,00 €100,00

Mochten er redenen zijn waarom u niet of later pas wilt betalen, wordt u verzocht om eveneens contact op te nemen met de penningmeester of de directeur. Voor het schoolreisje en het kleuterfeest wordt elk jaar een aparte bijdrage gevraagd. Niet voldoen van die bijdrage betekent niet mee op schoolreis enz. Deze regel geldt ook voor het schoolkamp van groep 7 en 8. Dit is een relatief laag bedrag omdat het maar voor een deel van de totale kampprijs of schoolreis of kleuterfeest is. De rest wordt gesubsidieerd uit de opbrengsten van het oude papier. De verplichte bijdrage schoolkamp is €55,-, voor het schoolreisje € 25,- en voor het kleuterfeest €10,-.Als u problemen hebt met de ouderbijdrage, wendt u zich dan tot de penningmeester van de MR of de directie. U ontvangt enige tijd na de jaarvergadering een acceptgiro van de penningmeester van de MR waarmee u de ouderbijdrage kunt voldoen. Bedenkt u wel dat alle activiteiten die hierboven genoemd zijn betaald worden uit de opbrengsten van het oud papier en de ouderbijdrage!