>>Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

Al enige jaren zijn we bezig de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Bij de kleuters uit zich dat in het kiesbord, waarbij de kinderen zelf een werkje kiezen. Bij de groepen 3 tot en met 8 wordt de zelfstandigheid vergroot door het werken met dag- en weektaken. Zo heeft groep 3 een dagtaak met pictogrammen en groep 8 een weektaak waarbij de leerling het werk voor de hele week zelf plant. Hierin is een duidelijke opbouw van dag naar meerdagen taak naar weektaak.

Als het werk klaar is, tekent de leerling het aan op het weektaakformulier. Op ieder dag en weektaak staan standaard een aantal klaaropdrachten. Daar zitten ook verdiepende opdrachten bij voor die leerlingen die wat meer aankunnen. Het vergroten van de zelfstandigheid heeft verschillende doelen.

  • De leerlingen leren om het werk goed te plannen.
  • De leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. het werk en het resultaat ervan.
  • De leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht heeft de handen vrij om de zorgleerlingen extra aandacht te geven.
  • De verschillen tussen leerlingen beter in kaart te brengen en daarop anticiperen: adaptief onderwijs.
  • Meer tijd creëren voor R.T binnen de groep.
  • Beter aansluiten op de onderwijsinzichten van deze tijd waarbij de leerkracht steeds meer een begeleidende rol vervult i.p.v een uitsluitend sturende rol.